Internet na Slovensku: Ako ho používame?

Internet najviac využívame na e-mail a internet banking. V mobile ho už používa polovica internetovej populácie. Exkluzívne dáta z prieskumu

Porovnanie: Internetová populácia a naši čitatelia

obr, 2011, bleskovky, apprulez 17

Agentúra 2Muse v lete 2011 zrealizovala online prieskum o využívaní internetu a mobilných telefónov a  vplyve internetu a mobilnej komunikácie na každodenný život ľudí. Zadávateľmi prieskumu boli MobilMania.sk a Orange Slovensko.

Cieľovou skupinou boli používatelia mobilného telefónu a internetu od 15 rokov na Slovensku. Reprezentatívna vzorka internetovej populácie v on-line paneli bola 508 respondentov zo všetkých regiónov Slovenska, z čoho bolo 56 % mužov. Na portáli MobilMania.sk sa do prieskumu zapojilo 4426 návštevníkov (91 % mužov).

Okrem expertízy a poznania správania Slovákov, ich preferencií, potrieb a spôsobu používania internetu bolo cieľom výskumu porovnať bežnú internetovú populáciu Slovenska s populáciou, ktorá intenzívne sleduje vývoj v oblasti informačných technológií. Časť výskumných dát bola preto zozbieraná na portáli MobilMania.sk. V dnešnom článku exkluzívne prinášame prvú časť zaujímavých dát z prieskumnej správy, ktoré sa týkajú využívania internetu na Slovensku.

Internet je pre modernú domácnosť samozrejmosťou

Drvivá väčšina účastníkov prieskumu sa pripája na internet denne alebo takmer denne. Keďže išlo o internetový prieskum, tento výsledok v dnešnej dobe už veľmi neprekvapuje. Zaujímavejšie sú skôr dáta o tom, odkiaľ sa na Slovensku na internet pripájame.

obr, 2011, temy, popul 17


Internetová populácia: Frekvencia pripojenia na internet a miesta pripájania

Až 97 % respondentov z internetovej populácie sa pripája z domu, čo svedčí o tom, že internet je v súčasnej modernejšej domácnosti na Slovensku samozrejmosťou. Približne polovica respondentov sa pripája aj z práce, pričom platí, že čím vyššie vzdelanie, tým častejšie je pripájanie v zamestnaní. Ostatné možnosti majú už menšie zastúpenie, napríklad kedysi populárne internetové kaviarne používa v súčasnosti už len 9 % respondentov internetovej verejnosti.

U čitateľov MobilMania.sk sa frekvencia pripájania veľmi nemení. Takisto dominuje pripájanie z domu (98 %), no omnoho viac sa naši čitatelia pripájajú na iných miestach, napríklad v práci je to až 72 % a možnosť „inde“ vyjadrujúca najmä mobilné používanie internetu má zastúpenie 30 % respondentov, ktorí na otázky odpovedali na MobilMania.sk.

obr, 2011, temy, popul 17fotografií v galérii


Čitatelia MobilMania.sk: Frekvencia pripojenia na internet a miesta pripájania

Internet v mobile používa polovica internetovej populácie

Takmer pre polovicu (48 %) internetovej populácie je súčasťou života internet v mobile (GSM/3G alebo WiFi). Viac ho používajú muži (60 % respondentov) ako ženy (34 % respondentiek). Z pohľadu vzdelania dominuje skupina respondentov so základným vzdelaním, z ktorej využíva internet v mobile 55 % respondentov. Obľuba internetu v mobile klesá s vekom - pri respondentoch starších ako 46 rokov je nižšia ako u mladších a stredných ročníkov, no nie výrazne.

Pokračovanie článku nižšie

Mobilný internet na samostatnej dátovej SIM karte v USB modeme je už zriedkavejší. Používa ho len 31 % respondentov. Približne rovnako ho využívajú muži aj ženy. Najčastejšie si ho vyberajú ľudia s vysokoškolským vzdelaním (38 %).

obr, 2011, temy, popul 17


Internetová populácia: Využívanie Mobilného internetu a Internetu v mobile

Aj u čitateľov MobilMania.sk dominuje internet v mobile

Čitatelia MobilMania.sk tiež viac obľubujú internet v mobile (GSM/3G alebo WiFi). Veľmi nás neprekvapuje, že percentuálny podiel využívania internetu v mobile je v tejto cieľovej skupine takmer o tretinu vyšší.

obr, 2011, temy, popul 17fotografií v galérii

obr, 2011, temy, popul 17fotografií v galérii


Využívania internetu v mobile (GSM/3G alebo WiFi) a mobilného internetu (SIM + modem): Porovnanie podielov u internetovej populácie a čitateľov MobilMania.sk

Zaujímavým zistením je ale to, že ani čitatelia MobilMania.sk výrazne viac nevyužívajú mobilný internet na samostatnej dátovej SIM karte v modeme. Môže to súvisieť napríklad s využívaním surfovania na počítači s pripojením cez mobilný telefón (WiFi tethering, kábel alebo Bluetooth).

Operátori v súčasnosti stále častejšie upravujú dátové programy pre mobilné telefóny, pričom pridávajú „bezpečnostnú poistku“ vo forme spomalenia dát po prečerpaní balíčka. Napríklad O2 takýto princíp uplatňuje pre všetky 3G balíčky, T-Mobile zas vo vianočnej ponuke takýmto spôsobom upravil dátový balík v rámci paušálov Podľa seba Naj. Dá sa preto očakávať, že takéto formy pripájania budú v blízkej budúcnosti pribúdať na úkor samostatných dátových SIM kariet, čo môže vytvoriť u operátorov tlak na zníženie cien za dáta na samostatných SIM kartách v USB modemoch.

Internet najviac využívame na e-mail a internet banking

Prieskum sa zameral aj na informácie o používaní internetu. U internetovej verejnosti pri spôsobe používania pripojenia dominuje e-mail a internet banking, zhodne ich označilo 89 % respondentov. V tesnom závese je získavanie všeobecných informácií a informácií o produktoch a službách, ktoré označilo 87 % respondentov.

Internet na Slovensku sa tiež hojne využíva na objednávanie produktov a služieb (79 % respondentov), zábavu (75 %), telefonovanie cez internet a priamo na prácu (zhodne 75 % respondentov). Študijné informácie hľadá 74 % respondentov, filmy a hudbu sťahuje 73 % respondentov. Na kontaktovanie kamarátov na sociálnych sieťach a internetové rozhovory cez chat využíva internet u nás približne 70 % respondentov.

obr, 2011, temy, popul 17

obr, 2011, temy, popul 17


Internetová verejnosť: Využívanie internetu – všeobecne a na mobilných pripojeniach

Mobilné pripojenia: Menej bankingu, viac sociálnych sietí

TOP 5 spôsobov využívania internetu a porovnanie internetovej verejnosti s čitateľmi MobilMania.sk

obr, 2011, temy, popul 17


Internet všeobecne

obr, 2011, temy, popul 17


Internet v mobile (GSM/3G alebo Wi-Fi)

obr, 2011, temy, popul 17


Mobilný internet (SIM + modem)

Pri mobilnom používaní internetu sa spôsob využívania v niektorých prípadoch mení. Napríklad samostatnú SIM kartu v USB modeme, rovnako ak internet v mobile (GSM/3G alebo WiFi), oveľa menej využívame na internet banking (41 %, resp. 20 % respondentov). Okrem obáv o bezpečnosť transakcií to môže súvisieť s tým, že túto administratívu prirodzene radšej vybavujeme v teple domova.

V mobile je najpopulárnejšie získavanie informácií, ktoré označilo 67 % respondentov. Druhou najobľúbenejšou aplikáciou je e-mail (55 % respondentov). Omnoho vyššie, oproti internetu všeobecne, sa v rebríčku pri využívaní internetu v mobilnom telefóne posunuli chat, sociálne siete a zábava, ktoré označilo 44 % respondentov.

Samostatnú dátovú SIM v USB modeme využíva internetová populácia na Slovensku najviac na e-mail (57 % respondentov) a získavanie všeobecných informácií (55 % ). Na tretej priečke sú sociálne siete s 48 % respondentov. Pri tomto type pripojenia sú populárne aj internetové fóra a diskusie, ktoré označuje 43 % respondentov a chatovanie s 41 % respondentov.

V TOP 5 spôsoboch využívania internetových pripojení medzi internetovou verejnosťou a čitateľmi MobilMania.sk nie sú výrazné rozdiely. Jedinou výnimkou je viac čitateľov MobilMania.sk, ktorí sa zapájajú do internetových diskusií a komunikácie na fórach. Väčšej popularite sa teší aj chatovanie a zábava s internetom v mobilnom telefóne.

obr, 2011, temy, popul 17fotografií v galérii


TOP 5 spôsobov využívania internetu a porovnanie internetovej verejnosti s čitateľmi MobilMania.sk

Aktivitám na internete kraľujú nákupy

Prieskum sa zaoberal aj tým, na aké operácie využívame internet a aké životné situácie vďaka nemu riešime. U internetovej populácie je najčastejšie uvádzanou operáciou nákup a predaj, čo je dobrým znamením pre obchodníkov na internete. Za ním v rebríčku nasleduje riešenie medziľudských problémov a vzťahov v rodine. Treťou najfrekventovanejšou operáciou bolo uhradenie faktúry cez internet banking.

obr, 2011, temy, popul 17fotografií v galérii

obr, 2011, temy, popul 17fotografií v galérii


Operácie (internet ako akcieschopnosť): Porovnanie internetovej verejnosti s čitateľmi MobilMania.sk

Aj čitatelia MobilMania.sk cez internet najčastejšie nakupujú. Výrazne viac čitateľov MobilMania.sk si hľadá cez internet prácu. Štvrtou odpoveďou v rebríčku najfrekventovanejších je online nákup na poslednú chvíľu – je možné, že to naznačuje potenciál takýchto služieb do budúcnosti. Objavuje sa aj operácia, ktorá bola pri internetovej populácii úplne nevýrazná, no viacerí čitatelia MobilMania.sk ju uviedli – je ňou vyriešenie komunikačného problému (s cudzím jazykom) v zahraničí. Tento nový spôsob využitia internetu pravdepodobne v budúcnosti porastie aj u internetovej populácie.

Informácie, ktoré hľadáme

Aké informácie, ktoré riešia naše životné situácie, hľadáme na internete? U internetovej populácie sú to najmä informácie dôležité pre telesné a duševné zdravie a informácie o medziľudských vzťahoch. Často hľadáme aj informácie o dovolenke, cestovaní a pobyte v zahraničí, prípadne informácie o štúdiu.

obr, 2011, temy, popul 17fotografií v galérii

obr, 2011, temy, popul 17fotografií v galérii


Dôležité informácie, ktoré hľadáme na internete (internet ako zdroj informácií): Porovnanie internetovej verejnosti s čitateľmi MobilMania.sk

Čitatelia MobilMania.sk omnoho častejšie hľadajú dopravné spojenia a trasy. Na druhej strane ich výrazne menej zaujímajú informácie dôležité pre telesné a duševné zdravie a informácie o medziľudských vzťahoch. Čitatelia MobilMania.sk tiež viac hľadajú informácie o štúdiu.

 

Diskusia / váš názor Fotogaléria / 17
>
Živé.sk a MobilMania.sk e-mailom Zaregistrujte si svoju e-mailovú adresu na denný odber aktuálnych článkov.
Nesprávny formát e-mail adresy
Váš e-mail bol úspešne pridaný.
ŽIVÉ.SK A MOBILMÁNIA.SK MAILOM Potvrdením tohto políčka súhlasíte so zasielaním informačných e-mailov spoločnosti Azet.sk, a.s., v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Informačné e-maily vám budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých správ neprekročí 80 kB. Pokiaľ bude správa vo formáte HTML, budú grafické prvky uložené na našom serveri a nebudú zahrnuté do tela e-mailu.   Súhlasím s pravidlami newsletteru Prihlásiť sa na odber newsletteru
Nájdete nás aj na:
© Azet.sk, a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ
portálu. Spravodajská licencia vyhradená.

PRIHLÁSENIE

Ak chcete komentovať, musíte sa prihlásiť do siete médií Azet.sk.
Chcete sa prihlásiť?

Áno Nie

Ak nemáte ešte prihlasovanie meno, zaregistrujte sa.

MIGRÁCIA ÚČTOV

Pokiaľ ste využívali pôvodné prihlásenie na Živé.sk a MobilMania.sk, preneste si svoje konto - hneď po úspešnom zaregistrovaní a prihlásení pod Azet kontom.

Viac informácií o migrácii a redizajne môžete získať na tejto stránke